Është e rëndësishme që institucionet arsimore në vend, të kenë infrastrukturë moderne të TIK për të ju mundësuar stafit dhe studentëve qasje të shpejtë dhe të lehtë në resurse shkencore dhe akademike.
Me këtë qëllim, KREN vazhdon të mbështesë institucionet e arsimit të lartë në vend, ku kësaj radhe është Universiteti Haxhi Zeka në Pejë që kë përfituar nga instalimi i pajisjeve të nevojshme teknike për modernizim të rrjetit.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts