Instalimi i pajisjeve të nevojshme të rrjetit (ang. Wi-Fi access point, switch, router) dhe qasja në internet përmes fijes optike, është një hap i rëndësishëm drejt modernizimit dhe avancimit të infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në Universitetin ‘’Isa Boletini’’ në Mitrovicë.
Kjo iniciativë do të ndihmojë në rritjen e kapaciteteve teknologjike të institucionit, duke u bërë kështu më të përgatitur për sfidat arsimore në kohën moderne.
Mbi të gjitha, ky hap është i rëndësishëm drejt avancimit dhe modernizimit të infrastrukturës së TIK në Kosovë rrjedhimisht në rritjen e kapaciteteve teknologjike të institucioneve arsimore në vend.
Zgjerimi i rrjetit është realizuar përmes KREN, ndërsa financimi është bërë nga komponenti Digital4Business i Qendrës për Transformim Dixhital të ITP-së.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts