Përgjatë vizitës në ITP, Kryetari i Bashkisë së Shkodrës, z. Benet Beci me ekipin e tij, të shoqëruar me Ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, z. Qemal Minxhozi, si dhe Kryetarin e Komunës së Prizrenit, z. Shaqir Totaj, kanë vizituar edhe ambientet e KREN-it.
Përfaqësuesit e Shqipërisë u njohën me misionin e KREN-it, objektivat e arritura, synimet dhe poashtu me infrastrukturën moderne të saj.

Ndër tjerash, ata kanë vizituar ‘Qendrën e të Dhënave’ dhe 3D room. Ata u shprehën të lumtur të shohin që Kosova ka arritur të investojë dhe zbatojë projekte kaq të mëdha që po digjitalizojnë arsimin në vend, duke funksionalizuar plotësisht KREN-in dhe jo vetëm.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts