𝐊ë𝐧𝐚𝐪ë𝐬𝐢 𝐭ë 𝐝ë𝐠𝐣𝐨𝐣𝐦ë 𝐯𝐥𝐞𝐫ë𝐬𝐢𝐦𝐞𝐭 𝐩𝐨𝐳𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐭ë 𝐚𝐧ë𝐭𝐚𝐫ë𝐯𝐞 𝐭𝐚𝐧ë, 𝐩ë𝐫 𝐬𝐡ë𝐫𝐛𝐢𝐦𝐞𝐭 𝐭𝐨𝐧𝐚 𝐧ë 𝐩ë𝐫𝐩𝐚𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐝𝐢𝐱𝐡𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐦𝐢𝐭 𝐭ë 𝐚𝐫𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐧ë 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯ë, 𝐧ë 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐭 𝐞 𝐀𝐫𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭ë 𝐋𝐚𝐫𝐭ë.
Pjesë e këtyre shërbimeve është edhe Kolegji Universum në Ferizaj, në Lipjan dhe në Gjakovë, me shërbim të internetit, licenca MS Office 365 dhe vendosje të sistemit Moodle në data qendrën e KREN-it.
𝐍𝐣ë 𝐩ë𝐫𝐬𝐡𝐤𝐫𝐢𝐦 𝐢 𝐬𝐡𝐤𝐮𝐫𝐭ë𝐫 𝐧𝐠𝐚 𝐤𝐨𝐥𝐞𝐠𝐣𝐢 ”𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐮𝐦” 𝐩ë𝐫 𝐬𝐡ë𝐫𝐛𝐢𝐦𝐞𝐭 𝐭𝐨𝐧𝐚:
𝘑𝘶 𝘧𝘢𝘭𝘦𝘮𝘪𝘯𝘥𝘦𝘳𝘪𝘵 𝘱ë𝘳 𝘴𝘩ë𝘳𝘣𝘪𝘮𝘦𝘵 𝘲ë 𝘯𝘢 𝘰𝘧𝘳𝘰𝘯𝘪, 𝘮ë 𝘱𝘰𝘴𝘩𝘵ë 𝘱𝘰 𝘫𝘶 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘪𝘴 𝘥𝘪𝘴𝘢 𝘯𝘨𝘢 𝘢𝘵𝘰:
– 𝘚𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦𝘵 𝘪 𝘲𝘢𝘴𝘫𝘦𝘴 𝘯ë 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘦𝘵, 𝘬𝘶 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘦𝘯𝘵ë𝘵 𝘴𝘩𝘧𝘭𝘦𝘵𝘰𝘫𝘯ë 𝘯ë 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘦𝘵 𝘯ë 𝘬𝘰𝘩ë 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘩𝘦 𝘱𝘢 𝘴𝘩𝘬ë𝘱𝘶𝘵𝘫𝘦 𝘯ë 𝘵ë 𝘨𝘫𝘪𝘵𝘩𝘢 𝘬𝘰𝘮𝘱𝘶𝘴𝘦𝘵 𝘦 𝘬𝘰𝘭𝘦𝘨𝘫𝘪𝘵.
– 𝘝𝘪𝘳𝘵𝘶𝘢𝘭 𝘔𝘢𝘬𝘪𝘯𝘢, 𝘬𝘶 ë𝘴𝘩𝘵ë 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘢𝘭𝘶𝘢𝘳 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮𝘪 𝘔𝘰𝘰𝘥𝘭𝘦 𝘱ë𝘳 𝘬𝘰𝘱𝘫𝘦 𝘳𝘦𝘻𝘦𝘳𝘷ë 𝘥𝘩𝘦 𝘳𝘪𝘬𝘶𝘱𝘦𝘳𝘪𝘮 𝘯𝘨𝘢 𝘧𝘢𝘵𝘬𝘦𝘲ë𝘴𝘪𝘵ë.
– 𝘒𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘱ë𝘳 𝘈𝘗𝘴, 𝘬𝘶 𝘣ë𝘩ë𝘵 𝘮𝘦𝘯𝘢𝘹𝘩𝘪𝘮𝘪 𝘯ë 𝘬𝘰𝘩ë 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘦 𝘪 𝘞𝘐𝘍𝘐-𝘴ë 𝘯ë 𝘬𝘢𝘮𝘱𝘶𝘴.
– 𝘔𝘪𝘤𝘳𝘰𝘴𝘰𝘧𝘵 𝘖𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦 365, 𝘬𝘶 𝘵ë 𝘨𝘫𝘪𝘵𝘩ë 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘦𝘯𝘵ë𝘵 𝘬𝘢𝘯ë 𝘖𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦 365 𝘵ë 𝘭𝘪𝘤𝘦𝘯𝘤𝘶𝘢𝘳 𝘥𝘩𝘦 𝘮𝘶𝘯𝘥 𝘵ë 𝘳𝘶𝘢𝘫𝘯ë 𝘴𝘩ë𝘯𝘪𝘮𝘦𝘵 𝘦 𝘵𝘺𝘳𝘦 𝘯ë 𝘊𝘭𝘰𝘶𝘥.
– 𝘗ë𝘳 𝘯𝘨𝘫𝘢𝘳𝘫𝘦 𝘵ë 𝘮ë𝘥𝘩𝘢 𝘯𝘥ë𝘳𝘬𝘰𝘮𝘣ë𝘵𝘢𝘳e 𝘲ë 𝘮𝘣𝘢𝘩𝘦𝘯 𝘯ë 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘶𝘮, 𝘴𝘪 𝘬𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘢 𝘥𝘩𝘦 𝘴𝘩𝘶𝘮ë 𝘯𝘨𝘫𝘢𝘳𝘫𝘦 𝘵𝘫𝘦𝘳𝘢 𝘨𝘫𝘢𝘵ë 𝘷𝘪𝘵𝘪𝘵, 𝘒𝘙𝘌𝘕-𝘪 𝘬𝘢 𝘣ë𝘳ë 𝘮𝘣ë𝘴𝘩𝘵𝘦𝘵𝘫𝘦𝘯 𝘦 𝘵𝘺𝘳𝘦 𝘮𝘦 𝘱𝘢𝘫𝘪𝘴𝘫𝘦 𝘴𝘩𝘵𝘦𝘴ë 𝘱ë𝘳 𝘞𝘐𝘍𝘐.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts