𝐒𝐡𝒆̈𝐫𝐛𝐢𝐦𝐞𝐭 𝐞 𝐨𝐟𝐫𝐮𝐚𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐚 𝐊𝐑𝐄𝐍 𝐩𝒆̈𝐫 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞𝐭𝐞, 𝐧𝐮𝐤 𝐤𝐚𝐧𝒆̈ 𝐭𝒆̈ 𝐧𝐝𝐚𝐥𝐮𝐫!
Disa nga shërbimet e rëndësishme që ofrohen në Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren, ia vlen të përmenden.
Një pjesë e objektit është mbuluar komplet me fije optike për rrjet, konkretisht Fakulteti i Shkencave Kompjuterike me pajisje WI-FI, ku do të vazhdojmë edhe këtë vit me zgjerimin e rrjetit.

Qendra e të dhënave është në dispozicion të Universitetit, dhe sipas nevojave me kërkesë u krijohet mundësia dhe rezervohet hapësira për përdorim nga stafi akademik, kryesisht për hulumtime.

Duhet të përmendet dhe mundësia e trajnimeve të studentëve për 3D modelim dhe printim në laboratorin me 3D printer që ndodhet tek ne.
Një ndër ngjarjet e rëndësishme të KREN-it ishte mbështetja e shkollës verore, ku me këtë mbështetje iu mundësuam studentëve për të vazhduar arsimin e tyre gjate muajve të verës, duke ditur rëndësinë e shkollës veror për studentët.

 

𝐃𝐢𝐬𝐚 𝐟𝐣𝐚𝐥ë 𝐧𝐠𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐙𝐢𝐫𝐢𝐣𝐞 𝐩ë𝐫 𝐊𝐑𝐄𝐍-𝐢𝐧:
𝘒𝘙𝘌𝘕-𝘪 𝘬𝘢 𝘯𝘥𝘪𝘩𝘮𝘶𝘢𝘳 𝘯ë 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘦 𝘚𝘩𝘬𝘰𝘭𝘭ë𝘴 𝘷𝘦𝘳𝘰𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘶𝘬𝘦 𝘯𝘢 𝘮𝘣ë𝘴𝘩𝘵𝘦𝘵𝘶𝘳 𝘮𝘦 𝘮𝘣𝘶𝘭𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘮𝘦 𝘱𝘢𝘫𝘪𝘴𝘫𝘦 𝘸𝘪𝘳𝘦𝘭𝘦𝘴𝘴 𝘯ë 𝘬𝘢𝘮𝘱𝘶𝘴𝘪𝘯 𝘦 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘦𝘵𝘪𝘵 𝘥𝘩𝘦 𝘨𝘫𝘢𝘵ë 𝘢𝘴𝘢𝘫 𝘬𝘰𝘩𝘦 ë𝘴𝘩𝘵ë 𝘱ë𝘳𝘥𝘰𝘳𝘶𝘳 𝘳𝘳𝘫𝘦𝘵𝘪 𝘒𝘙𝘌𝘕, 𝘬𝘫𝘰 𝘬𝘢 𝘭𝘦𝘩𝘵ë𝘴𝘶𝘢𝘳 𝘴𝘩𝘶𝘮ë 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘦 𝘢𝘬𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘦𝘵𝘦𝘷𝘦 𝘵ë 𝘴𝘩𝘬𝘰𝘭𝘭ë𝘴 𝘷𝘦𝘳𝘰𝘳𝘦.
𝘛𝘳𝘢𝘫𝘯𝘪𝘮𝘦𝘵 𝘱ë𝘳 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘦𝘯𝘵ë 𝘫𝘢𝘯ë 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘶𝘢𝘳 𝘯ë 𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳ë𝘵 𝘦 𝘒𝘙𝘌𝘕-𝘪𝘵, 𝘬𝘶 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘦𝘯𝘵ë𝘵 𝘬𝘢𝘯ë 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘵𝘶𝘳 𝘯𝘫𝘰𝘩𝘶𝘳𝘪𝘵 𝘵𝘦𝘰𝘳𝘪𝘬𝘦 𝘵ë 𝘧𝘪𝘵𝘶𝘢𝘳𝘢 𝘯ë 𝘬𝘶𝘢𝘥ë𝘳 𝘵ë 𝘭ë𝘯𝘥ë𝘴 𝘲ë 𝘭𝘪𝘨𝘫ë𝘳𝘰𝘩𝘦𝘵 𝘱ë𝘳 3𝘋 𝘮𝘰𝘥𝘦𝘭𝘪𝘮 𝘥𝘩𝘦 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘵 𝘵’𝘪 𝘬𝘵𝘩𝘦𝘫𝘯ë 𝘯ë 𝘱𝘳𝘢𝘬𝘵𝘪𝘬ë 𝘥𝘩𝘦 𝘯𝘨𝘢 𝘢𝘧ë𝘳 𝘵ë 𝘴𝘩𝘪𝘬𝘰𝘫𝘯ë 𝘴𝘪 𝘻𝘩𝘷𝘪𝘭𝘭𝘰𝘩𝘦𝘵 𝘪 𝘨𝘫𝘪𝘵𝘩ë 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘪.
𝘘𝘦𝘯𝘥𝘳𝘢 𝘦 𝘵ë 𝘥𝘩ë𝘯𝘢𝘷𝘦 ë𝘴𝘩𝘵ë 𝘯ë 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘻𝘪𝘤𝘪𝘰𝘯 𝘱ë𝘳 𝘨𝘫𝘪𝘵𝘩ë 𝘴𝘵𝘢𝘧𝘪𝘯 𝘢𝘬𝘢𝘥𝘦𝘮𝘪𝘬 𝘴𝘪𝘥𝘰𝘮𝘰𝘴 𝘱ë𝘳 𝘩𝘶𝘭𝘶𝘮𝘵𝘪𝘮𝘦. 𝘌 𝘧𝘶𝘯𝘥𝘪𝘵 ç𝘬𝘢 ë𝘴𝘩𝘵ë 𝘥𝘶𝘬𝘦 𝘶 𝘣ë𝘳ë 𝘯ë 𝘬𝘢𝘮𝘱𝘶𝘴𝘪𝘯 𝘵𝘰𝘯ë 𝘫𝘢𝘯ë 𝘷𝘦𝘯𝘥𝘰𝘴𝘶𝘳 𝘥𝘪𝘴𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘰𝘳 𝘱ë𝘳 𝘚𝘮𝘢𝘳𝘵 𝘊𝘪𝘵𝘺 𝘥𝘩𝘦 𝘚𝘮𝘢𝘳𝘵 𝘢𝘨𝘳𝘪𝘬𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳ë 𝘲ë 𝘨𝘳𝘶𝘮𝘣𝘶𝘭𝘭𝘰𝘫𝘯ë 𝘵ë 𝘥𝘩ë𝘯𝘢 𝘵ë 𝘯𝘥𝘳𝘺𝘴𝘩𝘮𝘦 𝘴𝘪 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘶𝘳ë, 𝘭𝘢𝘨ë𝘴𝘩𝘵𝘪, 𝘻𝘩𝘶𝘳𝘮ë, 𝘭𝘢𝘨ë𝘴𝘩𝘵𝘪𝘢 𝘦 𝘵𝘰𝘬ë𝘴, 𝘦𝘵𝘫 𝘥𝘩𝘦 𝘬ë𝘵𝘰 𝘵ë 𝘥𝘩ë𝘯𝘢 ë𝘴𝘩𝘵ë 𝘬𝘳𝘪𝘫𝘶𝘢𝘳 𝘮𝘶𝘯𝘥ë𝘴𝘪𝘢 𝘯𝘨𝘢 𝘒𝘙𝘌𝘕 𝘵ë 𝘷𝘦𝘯𝘥𝘰𝘴𝘦𝘯 𝘯ë 𝘲𝘦𝘯𝘥𝘳ë𝘯 𝘦 𝘵ë 𝘥𝘩ë𝘯𝘢𝘷𝘦 𝘥𝘩𝘦 𝘫𝘢𝘯ë 𝘬𝘳𝘪𝘫𝘶𝘢𝘳 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘦 𝘩𝘶𝘭𝘶𝘮𝘵𝘶𝘦𝘴𝘦 𝘮𝘦 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘰𝘳 𝘲ë 𝘣ë𝘫𝘯ë 𝘩𝘶𝘭𝘶𝘮𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘮𝘦 𝘬ë𝘵𝘰 𝘵ë 𝘥𝘩ë𝘯𝘢 𝘵ë 𝘨𝘳𝘶𝘮𝘣𝘶𝘭𝘭𝘶𝘢𝘳𝘢.
𝘙𝘳𝘫𝘦𝘵𝘪 𝘒𝘙𝘌𝘕 𝘫𝘶 𝘮𝘶𝘯𝘥ë𝘴𝘰𝘯 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘦𝘯𝘵ë𝘷𝘦 𝘵𝘰𝘯ë 𝘫𝘰 𝘷𝘦𝘵ë𝘮 𝘵ë 𝘬𝘦𝘯ë 𝘲𝘢𝘴𝘫𝘦 𝘯ë 𝘳𝘳𝘫𝘦𝘵 𝘣𝘳𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘬𝘢𝘮𝘱𝘶𝘴𝘪𝘵, 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘥𝘩𝘦 𝘵ë 𝘬𝘦𝘯ë 𝘲𝘢𝘴𝘫𝘦 𝘯ë 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘦𝘵 𝘥𝘩𝘦 𝘴𝘩ë𝘳𝘣𝘪𝘮𝘦 𝘵ë 𝘯𝘥𝘳𝘺𝘴𝘩𝘮𝘦 𝘵ë 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘬𝘶𝘢𝘳𝘢 𝘱ë𝘳 𝘦𝘥𝘶𝘬𝘪𝘮 𝘥𝘩𝘦 𝘩𝘶𝘭𝘶𝘮𝘵𝘪𝘮 𝘯ë 𝘶𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘦𝘵𝘦𝘵 𝘦𝘷𝘳𝘰𝘱𝘪𝘢𝘯𝘦. 𝘒𝘫𝘰 ë𝘴𝘩𝘵ë 𝘦 𝘮𝘶𝘯𝘥𝘶𝘳 𝘧𝘢𝘭ë 𝘧𝘢𝘬𝘵𝘪𝘵 𝘴𝘦 𝘒𝘙𝘌𝘕 ë𝘴𝘩𝘵ë 𝘣ë𝘳ë 𝘱𝘫𝘦𝘴ë 𝘦 𝘳𝘳𝘫𝘦𝘵𝘪𝘵 𝘎𝘌𝘈𝘕𝘛, 𝘪 𝘤𝘪𝘭𝘪 ë𝘴𝘩𝘵ë 𝘬𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘦𝘵𝘪 𝘪 𝘶𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘦𝘵𝘦𝘷𝘦 𝘦𝘷𝘳𝘰𝘱𝘪𝘢𝘯𝘦.

 

𝐌𝐞 𝐊𝐑𝐄𝐍 𝐞𝐝𝐮𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐝𝐨 𝐭ë 𝐣𝐞𝐭ë 𝐦ë 𝐢 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐮𝐚𝐫 𝐝𝐡𝐞 𝐦ë 𝐢 𝐩ë𝐫𝐩𝐚𝐫𝐮𝐚𝐫 𝐧ë ç𝐝𝐨 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐤𝐭.
Vlen të theksohet që KREN është pjesë e Projektit KODE që mbeshtetet nga Banka Botërore dhe implementohet nga Ministria e Ekonomisë.

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts