Gjatë sesionit për të bërë ligjërimin atraktiv, folësit theksuan metodat për rritjen e efektivitetit dhe angazhimit të të mësuarit.
Ata diskutuan gjithashtu për metodat e avancuara përmes mjeteve harduerike dhe softuerike, duke përfshirë teknologjitë e reja si inteligjenca artificiale (AI), realiteti virtual/rajonal (VR/AR) dhe gamifikimi. Nëpërmjet këtyre teknologjive të reja, potenciali për të angazhuar dhe motivuar studentët nuk ka qenë kurrë më i madh.
Folësi kryesor i këtij sesioni ishte Andreas Hörfurter, Drejtor Menaxhues në Common Sense eLearning & Training Consultants. Diskutimi vazhdoi me panelin e ekspertëve, përfshirë Bardha Qirezin, Drejtoreshë Ekzekutive në EduTask, Bekim Kasumin, Drejtor Ekzekutiv në SHPIK, Edmond Hajrizin, Themelues dhe Rektor i Kolegjit UBT, dhe Isak Shabanin, Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës ku u moderua nga Drilon Jaha, Themelues i Komunitetit Trampolina.
Pjesëmarrësit fituan njohuri mbi prirjet dhe strategjitë më të fundit për përdorimin e teknologjisë në krijimin e mjediseve mësimore optimale që mund të maksimizojnë angazhimin dhe rezultatet e studentëve.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts