Në sesionin mbi Teknologjinë e Avancuar, ndihmës drejtoresha për mbështetjen e Arsimit në CARNET Aleksandra Mudrinić Ribić prezantoi aktivitetet dhe projektet arsimore të CARNET, dhe tregoi se si ato zbatohen në praktikë.

Ajo gjithashtu ka theksuar që teknologjitë e avancuara dhe inteligjenca artificiale kanë potencial të madh për të ndryshuar dhe përmirësuar fushën e arsimit.
Duke i përdorur ato me përgjegjshmëri, mund të avancojmë proceset e mësimdhënies dhe të mësuarit në mënyra inovative dhe të përfitojmë maksimumin nga përparimet teknologjike për të rritur cilësinë e arsimit.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts