Gjatë sesionit mbi Menaxhimin dhe Zbatimin e Mësimit Elektronik, folësit ndanë njohuri të vlefshme mbi planifikimin e trajnimeve, përdorimin e teknologjisë së e-mësimit për të monitoruar përformancën e studentëve dhe potencialisht përdorimin e Sistemit të Menaxhimit të Mësimit (LMS).
Paneli i ekspertëve, duke përfshirë Besnik Berishën si moderator dhe Antigona Uka, Arbër Jashari, Krenare Lleshi dhe Malësore Gashi Rexhepi si folës, theksuan rëndësinë e menaxhimit të mirë në mësimin elektronik për të shkathtësuar studentët për të ardhmen.