E ardhmja është digjitale me KREN!


Misioni i KREN-it është të fuqizojë transformimin digjital në komunitetin e hulumtimit dhe edukimit, duke nxitur inovacionin, zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve të avancuara të nevojshme për të mbështetur zhvillimin e arsimit të lartë në Kosovë.

Ndjejmë kënaqësinë të ndajmë videon përmbledhëse të shërbimeve që KREN ofron!