Çfarë është NREN dhe çfarë mund të bëjnë për të rinjtë?
Gjatë Samitit Dixhital Prishtina 2022 – Diskutime të frytshme gjatë aktivitetit anësor të organizuar nga GÉANT– bashkëpunimi i Rrjeteve Kombëtare të Kërkimit dhe Edukimit në Evropë dhe më gjerë.
Paneli u moderua nga Anastas Mishev, Koordinator i GEANT për Evropën Juglindore, me panelistët: Fjolla Restelica Ahmeti, udhëheqëse e Projektit KODE, implementues i Rrjetit për Kërkim dhe Edukim në Kosovë, Goran Skvarc, Zëvendës Drejtor i CARNET (Kroaci NREN) dhe Tryfon Chiotis, udhëheqës i zyra e Menaxhimit të Projektit GEANT.
Diskutimet theksuan nevojën për lidhje të menaxhuara dhe të siguruara me shpejtësi të lartë për komunitetin akademik, si dhe shkollat fillore dhe të mesme.
Për më tepër, çdo panelist theksoi rëndësinë e GEANT në bashkimin e komunitetit të NREN-ve dhe shumë më tepër.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts