Ju prezantojmë me kreacionet e Diellza Gashi nga Prizreni, studente e ‘’Factulty of Design’’ në Lublanë të Sllovenisë, gjatë paraqitjes së punimit të diplomës në nivelin Master, ‘’ Trashëgimia Kulturore si Kreativitet në Ndërtimin e Identitetit Bashkëkohor të Modës, Rast Studimor mbi Identitetin e Modës Kosovare’’.
Diellza me asistencën e mentorëve të ”Makerspace” në Prizren ka arritur realizimin e punimeve të kreacionit të saj, me 3D printerët industrialë në hapësirat e laboratorit të Kosovo Research and Education Network – KREN, duke artikuluar modën dhe trashëgiminë kulturore kosovare në çdo dukje që ajo ka dizajnuar.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts

Related posts

If you enjoyed reading this, then please explore our other articles below