Ishte kënaqësi që në ambientet e KREN-it pritëm drejtoreshën gjenerale te GIZ-it për Evropë, znj. Michaela Baur, drejtorin gjeneral te GIZ-it për Kosovë, z.David Oberhuber dhe përfaqësues tjerë të GIZ-IT.
Ata shprehën dëshirën të njoftohen me ambientin e KREN-it, dhe shërbimet që ne si rrjet për hulumtim dhe edukim ju ofrojmë komunitetit akademik.
Njëherazi, vizita ndodhi edhe në Qendrën Dixhitale të Ekselencës, ku u njoftuan me pajisjet 3D dhe aktivitetet që janë zhvilluar në këtë qendër dhe shfrytzueshmërine e kësaj qendre.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts