KREN priti në vizitë drejtues të kompanive “Selise” dhe “Capita”.
Kompanitë “Selise” dhe “Capita” janë kompani që kanë për synim ngritjen e kapaciteteve njerëzore në sektorin e IT-së, dhe njëherit ofrues kryesor evropianë të shërbimeve të jashtme në fushën e transformimit dixhital.

Gjatë vizitës, drejtuesit e këtyre kompanive patën mundësinë të informohen për infrastrukturën dixhitale të krijuar në kuadër të KREN-it, shërbimet që po ju ofrohen komunitetit për hulumtim dhe edukim si dhe planet e ardhshme.

Ata u shprehën shumë të kënaqur për zhvillimet që janë duke u bërë nga ana e KREN-it.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts