Qendra për Ekselencë Digjitale (QED) është një projekt i Ministrisë së Ekonomisë, i cili menaxhohet nga stafi i KREN-it.
Një nga qëllimet e QED-it është t’u sigurojë studentëve aksese në teknologjinë më të fundit 3D dhe ne jemi të lumtur të ndajmë me ju rezultatet e këtij projekti.
Sot më datën 09 Shtator studentët e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara nga Ferizaji kanë qëndruar në laboratorin me pajisje 3D, dhe kanë përfunduar me sukses printimin dhe skanimin me 3D, ku këtë njohuri do ta përdorin për punim të temës së diplomës.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts

Related posts

If you enjoyed reading this, then please explore our other articles below