Këtë të diele inaugurohet Rrjeti Kombëtar për Hulumtim dhe Edukim – KREN

Videon me informata mund ta gjeni mëposhte:

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts