Në ambientin e ITP është organizuar ceremonia e hapjes së zyrës së Universitetit Publik të Prizrenit, si Qendër për Kërkime,Inovacion dhe Transfer të Dijes (QKITD).

Në këtë ceremoni morën pjesë dhe përfaqësuesit e KREN-it, ku z.Samedin Krrabaj në shenjë respekti nderoi KREN-in, respektivisht z.Atif Bashanin me një falënderim dhe mirënjohje për korrektësinë, bashkëpunimin e frytshëm, dhe kolegjialitetin e treguar gjatë shërbimeve për Universitetin Publik të Prizrenit.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts