Përgjatë vizitës studimore në Kroaci të pëfaqësuesve të KREN dhe bashkëpuntorëve tjerë, pjesë e agjendës ishte poashtu edhe vizita tek kompania e 3d print, “Topomatika”. Aty u pa nga afër mënyra e organizimit, skaneret dhe printeret 3d më modern që tani po prodhojnë poashtu shumë pjesë për vetura dhe aeroplan.
Në këtë vizitë temë diskutimi kryesore ishte planifikimi i mënyres së përdorimit sa më efektiv të mjeteve të ngjashme përmes trajnimeve formale edukuese nga studentë dhe të interesuar tjerë kosovar.
Vlen të përmendet se shumë nga objektet apo detajet e skanuara dhe të printuara 3d, tani mund të ofrohen edhe në Qendren e Ekselencës Digjitale (QED) të Ministrisë së Ekonomisë së Kosovës, brenda ambienteve të KREN në Prizren.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts