Edhe një vizitë me rëndësi në KREN.
Delegacioni gjerman Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) pas shumë angazhimeve të tyre vizitore në Kosovë, fatmirësisht gjetën kohë të vizitojnë edhe ambientet tona të KREN-it, duke shprehur interesim të kuptojnë prej së afërmi punën dhe planifikimet tona si KREN.
Njëherazi, vizita ndodhi edhe në Qendrën Dixhitale të Ekselencës, ku u njoftuan me pajisjet 3D dhe aktivitetet që janë zhvilluar në këtë qendër dhe shfrytzueshmërinë e kësaj qendre.
KREN falenderon delegacionin gjerman për vizitën e tyre, duke ditur dhe vlerësuar se Gjermania mbetet e përkushtuar në mbështetjen e arsimit të dixhitalizimit në Kosovë, dhe do të vazhdojë të bëjë këtë, me qëllim që të sigurojë që të gjithë të kenë mundësi cilësore, të barabarta për të mësuar.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts