IBCM - International Business College

Mitrovicë

Kolegji Universum

Prishtinë

Universiteti Haxhi Zeka

Pejë

Universiteti i Shkencave të Aplikuara

Ferizaj

RIT Kosovo

Prishtinë

Kolegji Heimerer

Prishtinë

Kolegji UBT

Prishtinë

Universiteti Ukshin Hoti

Prizren

Fakulteti i Studimeve Islame

Prishtinë

Kolegji Dardania

Prishtinë

Kolegji i Shkencave Mjekësore Rezonanca

Fushë Kosovë

Universiteti Hasan Prishtina

Prishtinë

Universiteti Fehmi Agani

Gjakovë

Fakulteti Sigurise Publike

??

Kolegji ESLG

Lipjan

Kolegji Riinvest

Prishtinë

Universiteti Isa Boletini

Mitrovicë

Universiteti Publik KADRI ZEKA

GJILAN

Kolegji AAB

Akademia Evolucion

Prishtinë

IBCM - International Business College

Mitrovicë

Kolegji Heimerer

Prishtinë

Kolegji i Shkencave Mjekësore Rezonanca

Fushë Kosovë

Kolegji Riinvest

Prishtinë

Kolegji Riinvest

Prishtinë

Kolegji i Shkencave Mjekësore Rezonanca

Fushë Kosovë

Kolegji Heimerer

Prishtinë

IBCM - International Business College

Mitrovicë