KREN është një nismë unike që u jep studentëve një mundësi për të përjetuar procesin kërkimor në një mjedis ndërkombëtar.
Disa studentë nga Kolegji UBT vizituan ambientin tonë, ku u njoftuan për së afërmi për mundësitë tona që ne ju ofrojme studentëve, për përmirësimin e aftësive të tyre dixhitale, trajnime softuerike të avancuara, dhe projekte të përbashkëta kërkimore nga e gjithë Evropa.
Ndër të tjerash, ata vizituan dhe qendrën e ekselencës dixhitale, për t’u informuar për printeret 3D, modelimet e bëra nga mbajtja e trajnimeve të mëhershme dhe mënyrën se si funksionojnë ato.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts