Në sesionin e prezantimit të rrjetit KREN morën pjesë Fjolla Restelica Ahmeti, Koordinatore e Projektit për Ekonomi Digjitale në Kosovë (KODE) dhe Goran Skvarc, këshilltar në CARNET.
Fjolla Restelica Ahmeti gjatë këtij prezantimi theksoi rëndësinë e themelimit, funksionimit dhe planet e ardhshme të KREN si dhe rolin e tij në zhvillimin e komunitetit ndërsa, Goran Skvarc gjatë prezantimit të tij shpjegoi rolin e KREN në ekosistemin e arsimit dhe shkencës duke theksuar rëndësinë mbi monitorimin dhe plotësimin e nevojave të përdoruesve në Kosovë.
Ne këtë kontekst theksojmë që pikat e para të qasjes eduroam në Kosovë u ndihmuan të realizohen me mbështetjen e CARNET së bashku me Qendrën Informatike Universitare-SRCE, ku u përdor në mënyrë aktive gjatë Konferencës së Përdoruesve të KREN.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts