Punëtoria mbi Shërbimet e Microsoft-it për Edukim

Në ITP Prizren u mbajtë punëtoria ‘’Shërbimet e Microsoft-it për Edukim’’ nga ekspertet të lartë të Microsoft-it e organizuar nga KREN, me rreth 130 pjesëmarrës nga institucionet publike, private së bashku me profesorë, e pale të interesit në vend.

Në këtë punëtori u prezantuan disa prej detajeve të rëndësishme për edukim dhe IT, të realizuara falë bashkëpunimeve gjithëpërfshirëse.
Kjo punëtori do të ofrojë një komunikim dhe bashkëpunim mes studenteve dhe profesorëve me aplikacione të fuqishme që mundësojnë mënyra të reja të ndërveprimit nga produktet e Microsoft-it.
Interneti ka ndryshuar mënyrën e komunikimit, punës dhe argëtimit, ku Microsoft-i mundëson studenteve të rrisin dhe përmirësojnë aftësitë e tyre dixhitale.
Transformimi i edukimit do të ndryshojë mënyrën se si bota do të funksionojë.
Me KREN do të sjellim një vizion dhe sistem të pasur platformash, zgjidhjesh produktiviteti për institucione edukative bazuar në eksperienca nga vende tjera të botës nëpërmjet të Microsoft-it dhe komunitetit të Geant-it.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts