Në ambientet e Universitetit të Prishtinës u mbajtë Konferenca e Parë e Përdoruesve të KREN, e cila i shërbeu komunitetit për hulumtim, edukim si dhe përdoruesve të KREN për rrjetëzim, informim dhe zhvillim.

Qëllimi i kësaj konference ishte ngritja dhe zhvillimi i komunitetit të hulumtimit dhe edukimit në Kosovë. Sesionet e përzgjedhura gjatë kësaj konference theksuan rëndësinë e KREN-it në transformim digjital të edukimit në vend, trendet e fundit të teknologjisë së avancuar në edukim, menaxhimi dhe zbatimi i E-mësimit, mënyrën se si mësimdhënia mund të bëhet më atraktive dhe së fundi si do të lehtësohej tranzicioni nga studimet për në treg të punës, përmes përvojës së fituar gjatë studimeve me përdorimin e veglave dixhitale.

Te pranishëm ishin Ministrja e Ekonomisë znj. Artane Rizvanolli e cila bëri hapjen zyrtare të konferencës ku përmendi qëllimet kryesore të kësaj konference, shërbimet e KREN-it për komunitetin e saj dhe bashkëpunimin e Ministrisë së Arsimit, Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit për sigurimin e qasjes në internet brez gjerë, dhe instalimin e rrjeteve të brendshme për shkollat e mesme dhe fillore në Kosovë, si dhe ndërlidhjen e secilës prej tyre në KREN.

Fjalimet e rastit u mbajtën edhe nga zv. ministri i MASHT-it z.Taulant Kelmendi i cili foli për mundësinë që KREN u jep studentëve, profesorëve e hulumtuesve që duke i shfrytëzuar kanalet e sigurta të kenë qasje në infrastrukturë e shërbime për punë tjera dhe menaxheri i Bankës Botërore për Kosovë, z. Massimiliano Paolucci ku theksoi mbështetjen e Bankës Botërore në krijimin dhe funksionimin e KREN-it, si dhe rektori i Universitetit të Prishtinës z. Qerim Qerimi i cili theksoi përvojën e tyre si institucion përdorues i shërbimeve të KREN-it dhe mbështetës në organizimin e kësaj konference.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts